Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva – dočasný záber

27.04.2021

Oznámenie o začatí konania R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie