Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

22.10.2021

Začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie