Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

23.09.2020

v k.ú.Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie