Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

21.10.2021

Stavba 12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK

Dokumenty na stiahnutie