Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

19.05.2021

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dokumenty na stiahnutie