Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - Slovenská Ľupča