Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča - Slovenská Ľupča