Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Slovenská Ľupča

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

25.08.2022

Plán udržateľnosti mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica

Dokumenty na stiahnutie