Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Slovenská Ľupča