Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Slovenská Ľupča