Oznámenie začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Slovenská Ľupča