Oznámenieo začatí vyvlastňovacieho konania - Slovenská Ľupča