Oznamujeme občanom, ktorí do dnešného - Slovenská Ľupča

Oznamujeme občanom, ktorí do dnešného

15.11.2022

Hlásené 09:23 – Oznamujeme občanom, ktorí do dnešného dňa neuhradili poplatok za komunálne odpady, stočné, cintorín, daň za nehnuteľnosť a psa, aby tak urobili čo najskôr. V prípade, že poplatky nebudú uhradené, obec pristúpi k ich vymáhaniu exekučným konaním.