Oznamujeme občanom, že pri zbere - Slovenská Ľupča

Oznamujeme občanom, že pri zbere

26.05.2022

Hlásené 08:08 – Oznamujeme občanom, že pri zbere komunálneho odpadu bolo zistené zametnancami zberovej spoločnosti zlé triedenie odpadu. V smetných nádobách sa nachádzal odpad, ktorý tam nepatrí. Biologickyrozložiteľný, stavebný a nadrozmerný odpad môžete vyviezť v stredu a v sobotu na zberné miesto na Hronskej ulici. Taktiež je potrebné triediť plasty, sklo, papier a kovy do nádob na to určených. Dôrazne upozorňujeme občanov na dôsledné triedenie odpadov. V prípade, že sa situácia netriedenia odpadov bude opakovať, smeti nebudú občanom vyvezené.