Oznamujeme občanom, že výdaj kompostérov - Slovenská Ľupča

Oznamujeme občanom, že výdaj kompostérov

05.05.2021

Hlásené 10:08 – Oznamujeme občanom, že výdaj kompostérov je zriadený vo dvore objektu za bývalou lekárňou, na Námestí SNP č.12. Kompostéry si môžete prevziať v dňoch utorok, streda a vo štvrtok v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod. Žiadame občanov o trpezlivosť , nakoľko pri odovzdávaní kompostéra je potrebné podpísať preberací protokol a dohodu o kompostovaní.

Zároveň žiadame občanov, ktorí už dostali kompostéry v roku 2020 ale aj tých, ktorí majú svoje vlastné kompostéry, aby prišli na Obecný úrad do kancelárii prvého kontaktu podpísať dohodu o kompostovaní.