Oznamujeme občanom, že z dôvodu - Slovenská Ľupča

Oznamujeme občanom, že z dôvodu

24.06.2021

Hlásené 09:19 – Oznamujeme občanom, že z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov, z ktorých je zásobované pitnou vodou spotrebisko našej obce a nepriaznivých klimatických podmienok, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica vyhlásila regulačné opatrenia na verejnom vodovode obce a to pre nasledovné činnosti:

zakazuje sa polievanie ihrísk, polievanie záhrad, napúšťanie a dopĺňanie bazénov a nádrží, umývanie vozidiel. Uvedené opatrenia platia do odvolania.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Banská Bystrica do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa zakazuje najmä:

fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch.