Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky - Slovenská Ľupča