Pošta v Slovenskej Ľupči prijme - Slovenská Ľupča

Pošta v Slovenskej Ľupči prijme

21.05.2020

Hlásené 09:00 – Pošta v Slovenskej Ľupči prijme brigádnikov na doručovanie pošty počas letných prázdnin. Bližšie informácie Vám podajú osobne na pošte alebo na t.č. 4196241.

Vážení spoluobčania, v týchto týždňoch ste boli oslovení spoločnosťou Telecom na tému pripojenia optického kábla, ktorý je projektovaný pre našu obec. Touto cestou sa zisťuje záujem o samotné pripojenie, ktoré môže slúžiť na dostupnosť internetu, televízie alebo telefónnej pevnej linky. Potvrdenie pripojenia z vašej strany slúži ako informácia pre zapracovanie prípojky do projektu. V prípade Vášho záujmu vyplnené informačné formuláre môžete priniesť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na plote dvora obecného úradu.

Oznamujeme občanom, že pred obchodom Jednota sa našli kľúče. Vyzdvihnúť si ich môžete na obecnom úrade.