Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov - Slovenská Ľupča

Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov

12.12.2022

Hlásené 14:29 – Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Vianoc, si Vás srdečne dovoľujeme pozvať na uvedenie zvykoslovného vianočného programu DFS Dratvárik a FS Partizán pod názvom Radujme sa valasi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 18.12.2022 o 14.00 hodine v evanjelickom kostole v Slovenskej Ľupči.