z Facebook: Postavenie mája v predvečer prvomájovej... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Postavenie mája v predvečer prvomájovej…

30.04.2021

Postavenie mája v predvečer prvomájovej noci nesie v sebe odkaz, ktorý je hodný si každoročne pripomenúť. Ten náš symbol mesiaca lásky, príchodu jari a obnovujúcej sa prírody stojí už na svojom mieste.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča