z Facebook: Asistované sčítanie je určené obyvateľom,... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Asistované sčítanie je určené obyvateľom,…

04.05.2021

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.
Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. O začatí asistovaného sčítania rozhodol predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie aj v našej obci potrvá 6 týždňov.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča