z Facebook: Upozorňujeme občanov na vybreženie našich... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Upozorňujeme občanov na vybreženie našich…

18.05.2021

Upozorňujeme občanov na vybreženie našich riek, preto odporúčame nepohybovať sa v týchto územiach.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča