z Facebook: REKONŠTRUKCIA PODIA V OBJEKTE MKS... - Slovenská Ľupča

z Facebook: REKONŠTRUKCIA PODIA V OBJEKTE MKS…

22.05.2021

REKONŠTRUKCIA PODIA V OBJEKTE MKS
Obec realizovala potrebnú rekonštrukciu pódia v kinosále v našom MKS. Keďže nám nebol schválený projekt na kompletnú rekonštrukciu objektu (vybudovanie Kreatívneho centra), budeme musieť ísť cestou plánovaných čiastkových investícií do interiéru a do výmeny strešnej krytiny.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča