z Facebook: Webový odkaz na 8.6.2021 -... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Webový odkaz na 8.6.2021 -…

08.06.2021

Webový odkaz na 8.6.2021 – Zasadnutie obecného zastupiteľstva – YouTube
(https://m.youtube.com/watch?v=fB6hr01Hw5A)


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča