z Facebook: DOPRAVNÉ INFORMÁCIE Žiadame občanov, aby... - Slovenská Ľupča

z Facebook: DOPRAVNÉ INFORMÁCIE Žiadame občanov, aby…

27.07.2021

DOPRAVNÉ INFORMÁCIE
Žiadame občanov, aby dbali o zvýšenú opatrnosť pri prejazde cesty prvej triedy 1/66 v katastri našej obce a to z dôvodu rekonštrukcie cestného telesa v rozsahu 2,6 km až do 20. augusta 2021. Počas tejto rekonštrukcie bude dochádzať k čiastočným uzáverám a k regulácii dopravy.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča