z Facebook: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O... - Slovenská Ľupča

z Facebook: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O…

04.10.2021

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA NA ROK 2022

VZN č. 5/2020
https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/?SL=VZN&ROK=2020


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča