z Facebook: Obec, ako menšinový spoluvlastník objektu... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Obec, ako menšinový spoluvlastník objektu…

22.10.2021

Obec, ako menšinový spoluvlastník objektu SOKOLOVNE investovala svojim podielom do výmeny okien, čím bola snaha dospieť k zvýšeniu štandardu, energetickej úspore a samozrejme vzhľadu objektu.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča