z Facebook: REKONŠTRUKCIA ZASADAČKY Obec v rámci... - Slovenská Ľupča

z Facebook: REKONŠTRUKCIA ZASADAČKY Obec v rámci…

25.11.2021

REKONŠTRUKCIA ZASADAČKY
Obec v rámci plánovaných prác obnovy a opráv objektov zrealizovala rekonštrukciu a modernizáciu zasadačky na obecnom úrade. Veríme, že sa v prípade vašej návštevy úradu prídete pozrieť.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča