z Facebook: Milí spoluobčania, milí priatelia, prajem... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Milí spoluobčania, milí priatelia, prajem…

31.12.2021

Milí spoluobčania, milí priatelia,

prajem tak Vám ako i Vašim rodinám veselé prežitie silvestrovského večera a šťastný nový rok 2022 naplnený hlavne zdravím, šťastím a láskou.

S úctou Roland Lamper


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča