z Facebook: Pripravili sme pre vás kalendár... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Pripravili sme pre vás kalendár…

05.01.2022

Pripravili sme pre vás kalendár zvozu odpadov pre celý rok 2022, ktorý vám bude distribuovaný do domácnosti. Zároveň pripravujeme zber starého šatstva, ktorého termín vždy vopred zverejníme.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča