z Facebook: Pár záberov ešte zo stavania... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Pár záberov ešte zo stavania…

09.05.2020

Pár záberov ešte zo stavania mája. Bolo to komorné, ale predsa. Chýbal nám spev našich dievčat, folkloristiek, ktorý vždy umocňuje atmosféru tohto pekného zvyku.

Ďakujem našim chlapom z Obecného podniku lesov za máj, Peťovi Chabadovi s manželkou za jeho pripravu, našim dievčatám z úradu Janke a Zuzke za stužky a členom nášho Dobrovoľného hasičského zboru za pomoc pri stavaní.
Budúci rok si to pevne verím užijeme spoločne.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča