z Facebook: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa…

05.03.2022

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 1.3.2022 prvý krát v novorekonštruovaných priestoroch zasadačky na obecnom úrade prinieslo okrem iného očakávané schválenie dotácií pre žiadateľov pre tento rok, ako aj schválenie novo pripravených projektov: 1.)rekonštrukcia Hronskej ulice, 2.)modernizácia elektriky v objekte obecného futbalového klubu, 3.)obstaranie strojného vybavenia pre triedeny zber odpadov (napr. traktor, vlečka, nakladač, štiepkovač, nosič kontajnerov, …).
Zaznela aj informácia o výsledkoch voľby riaditeľky/ľa materskej školy, či navrhované zvýšenie príjmov obce z tržieb lesných produktov Obecného podniku lesov spol. s r.o. Slovenská Ľupča.
https://m.youtube.com/watch?v=WY-NITbSN8I


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča