z Facebook: Účebne pre žiakov našej ZŠ... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Účebne pre žiakov našej ZŠ…

06.03.2022

Účebne pre žiakov našej ZŠ pripravené.
Obec v s polupráci so ZŠ Sama Cambela uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, projekt už zrealizovala a úspešne absolvolala aj kontrolu projektu na mieste. Cieľom bolo vybaviť učebne moderným zariadením pre výučbu informatiky, chémie, fyziky, či vybaviť dielne pre nácvik zručností našich žiakov. Je to skutočne úžasné, aké možnosti prináša dnešná doba technológií a teším sa, že naši žiaci budú môcť využívať modernejšie pomôcky pre ich vzdelávanie.
Roland Lamper, starosta obce


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča