z Facebook: Aktuálne prebieha oprava roztrhnutého vodovodného... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Aktuálne prebieha oprava roztrhnutého vodovodného…

29.03.2022

Aktuálne prebieha oprava roztrhnutého vodovodného potrubia na Lichardovej ulici. Odstávka vody je plánovaná do samotného odstránenia poruchy.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča