z Facebook: AKCIA - STAVANIE MÁJA Dovoľujeme... - Slovenská Ľupča

z Facebook: AKCIA – STAVANIE MÁJA Dovoľujeme…

27.04.2022

AKCIA – STAVANIE MÁJA
Dovoľujeme si Vás pozvať v piatok, dňa 29.04.2022 o 18:00 hod. do parku pri Miestnom kultúrnom stredisku na Lichardovej ulici, kde sa uskutoční akcia “STAVANIE MÁJA”.
S radosťou Vás uvítame, povzbudíme slobodné devy pri zdobení, spoločne si zaspievame a pripomenieme si naše tradície.
Teší sa na vás starosta obce Roland Lamper a kolektív DFS Dratvárik, našich hasičov z DHZ a OPL spol. S r.o.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča