z Facebook: Kancelária prvého kontaktu na prízemí... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Kancelária prvého kontaktu na prízemí…

08.04.2020

Kancelária prvého kontaktu na prízemí úradu.

Rekonštrukcia priestorov na obecnom úrade zahájená. Aj keď v úspornom režime, kvôli aktuálnemu ekonomickému vývoju, ale určite smerom k obyvateľom obce.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča