z Facebook: Žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť…

16.06.2020

Žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť pri prejazde Slovenskou Ľupčou po ceste č. 66. Aktuálne je zaznamenaná dopravná nehoda na tomto úseku na úrovni obce.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča