z Facebook: Dovoľte mi verejne poďakovať p.... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Dovoľte mi verejne poďakovať p….

18.04.2020

Dovoľte mi verejne poďakovať p. Baranovi, prevádzkovateľovi našich Ľupčianskych potravín s dušou za dar pre obec vo forme
Setu dezinfekčných prostriedkov.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča