z Facebook: V rámci projektu vytvorenia Ľupčianskej... - Slovenská Ľupča

z Facebook: V rámci projektu vytvorenia Ľupčianskej…

10.05.2020

V rámci projektu vytvorenia Ľupčianskej lipovej aleje, ktorej nositeľkou myšlienky je pani Danka Salajová som vysadil lipku za všetkých obyvateľov našej obce (Ľupčianska lipka) a jednu za starostov obce (Richtárova lipka). Ide o myšlienku, ktorou môžeme opäť zanechať príjemný odkaz aj pre ďalšie generácie a podporu cestovného ruchu.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča