z Facebook: Úspech našej Základnej školy Sama... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Úspech našej Základnej školy Sama…

30.06.2020

Úspech našej Základnej školy Sama Cambela.

Projekt inštitútu INEKO poskytuje prehľad o kvalite základný a stredných škôl a jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl.

Hodnotenie v rámci BB kraja 3. miesto
Hodnotenie v rámci celej SR 29. miesto

Ako starosta a zriaďovateľ som hrdý na výsledky našej ZŠ a veľké ďakujem patrí vedeniu a pedagogickému zboru.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča