z Facebook: DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Z... - Slovenská Ľupča

z Facebook: DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Z…

23.08.2020

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Z dôvodu spozorovaného výskytu medveďa v lokalite Švarca a pod zámkom v Slovenskej Ľupči vás žiadame o zvýšenú pozornosť pri pohybe v týchto lokalitách. Výskyt bol nahlásený príslušným orgánom štátnej ochrane prírody, ktoré situáciu monitorujú.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča