z Facebook: DNEŠNÉ TESTOVANIE Dnes obec organizovala... - Slovenská Ľupča

z Facebook: DNEŠNÉ TESTOVANIE Dnes obec organizovala…

17.01.2021

DNEŠNÉ TESTOVANIE
Dnes obec organizovala testovanie len zamestnancov základnej a materskej školy z dôvodu možnosti prevádzkovania ŠKD a triedy v MŠ pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry. Výsledky nás veľmi potešili, pretože všetky testy boli vyhodnotené ako negatívne. Ďakujem za spoluprácu všetkým zúčastneným.
RL


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča