z Facebook: TESTOVANIE - SLOVENSKÁ ĽUPČA Termín:... - Slovenská Ľupča

z Facebook: TESTOVANIE – SLOVENSKÁ ĽUPČA Termín:…

07.02.2021

TESTOVANIE – SLOVENSKÁ ĽUPČA
Termín: 06.02. – 07.02.2021
Vykonaných testov: 1.282
Pozitívnych testov: 7
Pozitivita : 0,54 %

Veľká vďaka patrí opäť už zohratým tímom za ich prácu, zamestnancom nášho úradu a občanom za zodpovedný prístup.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča