z Facebook: Výsledkom dnešného rokovania so spoločnosťou... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Výsledkom dnešného rokovania so spoločnosťou…

09.07.2020

Výsledkom dnešného rokovania so spoločnosťou JRK Slovensko bude analýza zloženia komunálneho odpadu v obci, ktorá je východiskovým bodom pre určenie kvality a úrovne separovania odpadu. Ďalšou dôležitou témou bola otázka kompostovania biologicky rozložitelného kuchynského a zeleného odpadu.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča