z Facebook: Ľupčianska biliardová liga o pohár... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Ľupčianska biliardová liga o pohár…

09.07.2021

Ľupčianska biliardová liga o pohár starostu obce pokračuje od 01.7.2020 v pohostinstve na rohu. Odohratie vzájomných zápasov je potrebné do 30.11.2021 s následným vyhodnotením výsledkov.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča