z Facebook: ANALÝZA KOMUNÁLNEHO ODPADU Za účelom... - Slovenská Ľupča

z Facebook: ANALÝZA KOMUNÁLNEHO ODPADU Za účelom…

22.07.2020

ANALÝZA KOMUNÁLNEHO ODPADU
Za účelom zistenia zloženia komunálneho odpadu sa dnes v deň zberu urobila analýza v obci náhodne vybratých nádob. V krátkom čase budeme o výsledkoch informovať. Chceme poďakovať všetkým čo prispeli k triedeniu odpadov.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča