z Facebook: Prichádzajú najvýznamnejšie kresťanské sviatky Veľkej... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Prichádzajú najvýznamnejšie kresťanské sviatky Veľkej…

09.04.2020

Prichádzajú najvýznamnejšie kresťanské sviatky Veľkej noci. Sú to sviatky, ktoré symbolizujú utrpenie, vzkriesenie, znovuzrodenie a nový začiatok. Sú oslavou víťazstva života nad smrťou. Preto vám všetkým želám, aby tohtoročné sviatky Veľkej noci boli pre vás prameňom nádeje, radosti, šťastia a pokoja.

S prianím požehnaných sviatkov Veľkej noci Roland Lamper


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča