z Facebook: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovenskej... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovenskej…

13.08.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči sa uskutoční v utorok 18.08.2020 v zasadačke OcÚ o 16:00 hod.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča