z Facebook: V týchto dňoch bude prebiehať... - Slovenská Ľupča

z Facebook: V týchto dňoch bude prebiehať…

12.09.2020

V týchto dňoch bude prebiehať údržba lavičiek a preto chceme upozorniť na čerstvý náter.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča