z Facebook: OZNAMUJEME OBYVATEĽOM OBCE A OKOLIA... - Slovenská Ľupča

z Facebook: OZNAMUJEME OBYVATEĽOM OBCE A OKOLIA…

18.09.2020

OZNAMUJEME OBYVATEĽOM OBCE A OKOLIA

Dňa 19.9.2020 bude prebiehať aplikácia kompostu zo spoločnosti ČOV a.s. Slovenská Ľupča v extraviláne obce Slovenská Ľupča na pozemkoch RD Hron, ktorý je povolený rozhodnutím ÚKSUP Bratislava používať ako sekundárny zdroj živín v poľnohospodárstve. Po aplikácii bude kompost zapracovaný do pôdy, aby sa minimalizovalo obťažovanie obyvateľstva zápachom.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča